SaniCovico Logo

Disclaimer

Onze diensten en derde partijen

Webhosting
De webhosting wordt onderhouden door Combell. Combell verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combell heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail en mailingslijsten
Onze website maakt gebruik van Flexmail, een derde partij die het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Flexmail. Flexmail zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘uitschrijven’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Flexmail beveiligd opgeslagen. Flexmail maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Flexmail behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
Wij maken voor ons gebruikelijke, zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office 365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot onze mailboxen en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment Processors
Voor de betaling van onze facturen kan u gebruik maken van het platform die Mollie aanbiedt. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


CRM
Uw gegevens worden bewaard in het CRM-systeem van Teamleader waar wij onze gepresteerde activiteiten, offertes en facturen linken aan uw klantenprofiel. Teamleader gebruikt uw persoonlijke gegevens niet voor haar eigen doeleinden en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Ontvang je prijsofferte op maat!