SaniCovico Logo

Eén kapotte verwarmingsketel en alle buren betalen mee

Eén kapotte verwarmingsketel en alle buren betalen mee

Minstens enkele honderden Belgische appartementsbewoners worden door een hiaat in de Europese wetgeving rond verwarmingsketels zwaar op de kosten gejaagd. Zo moeten kapotte ketels vaak vervangen worden door een nieuw exemplaar dat in heel wat gevallen niet compatibel is met de meeste appartementsschouwen. Dat zorgt voor een kettingreactie die het kostenplaatje bij heel wat flatbewoners serieus doet oplopen, tot € 3.500,00 en meer per bewoner.

Het probleem stelt zich vandaag al in enkele honderden appartementen én allicht zal dat aantal alleen nog maar toenemen, zegt Jalo Beheer, één van de grootste syndici in Vlaanderen. Met de herfst in aantocht kaart de syndicus het probleem aan bij de overheid. Op 26 september 2015 trad de Europese Ecodesignverordening in werking, een complexe wetgeving die onder andere inhoudt dat de zogeheten type B-verwarmingsketels niet meer geproduceerd mogen worden. Zolang ze nog functioneren mogen ze gebruikt worden, maar bij defect moeten ze vervangen worden door een nieuw type ketel die voor een veel beter rendement én minder CO2-uitstoot zorgt. Maar daar wringt ook het schoentje: de nieuwe ketels zijn niet compatibel met elke appartementsschouw, wat voor een resem problemen en financiële debacles zorgt.

Nieuwe ketel, nieuwe schouw

In appartementsgebouwen is de schouw namelijk bijna altijd gemeenschappelijk, wat betekent dat alle bewoners mee opdraaien voor de kosten van een nieuwe schouw. Maar daar stopt het niet bij: als de schouw – voor die ene kapotte ketel – vernieuwd wordt, is die vaak ook niet meer compatibel met de meeste ketels van de andere bewoners, én dus moeten ook die op hun beurt bijna allemaal vervangen worden.

Jalo Beheer benadrukt dat het om een complexe problematiek gaat, die zich niet bij elk type ketel voordoet en waarbij soms meerdere oplossingen mogelijk zijn. Alleen: als je de wetgeving correct wil naleven, kunnen de financiële gevolgen in sommige gevallen onevenredig groot zijn. De aanpassing van de schouw kan zo al gemakkelijk € 4.500,00 à 6.000,00 kosten. En elke individuele ketel die vervangen wordt, kost nog eens zo’n € 3.500,00 euro en meer.

CO-vergiftiging

Er is echter nog een bijkomend groot probleem: in heel wat gevallen gaan de bewoners of installateurs namelijk op zoek naar alternatieve – meer betaalbare – oplossingen, die soms erg risicovol zijn. Als zo’n nieuwe ketel bijvoorbeeld toch op een niet-compatibele schouw wordt aangesloten, is het risico op CO-vergiftiging groot.

Ontvang je prijsofferte op maat!